Udgivelser


 

Tidsskriftet Biblioteksarbejde

Biblioteksarbejdes skriftserie

Øvrige publikationer

Tidsskriftet Biblioteksarbejde

Der er nedenfor adgang til Biblioteksarbejdes artikler i pdf-format for numrene 29-70.
Hvis der konstateres fejl i link mv. så send venligst mail til abon.ntik@iva.dk.
Nr År: Evt. tema
29 1990 Biblioteksforskning og den nye overbygningsuddannelse
30 1990 Det udadvendte udlån
31 1990 Kvalitet i biblioteksarbejdet
32 1991  
33 1991  
34 1991  
35 1992 Bibliotekernes Informations Service. Aktuelle aspekter af referencearbejdets praksis
36 1992  
37 1992 Nytænkning eller faglig imperialisme? - Økonomi og kvalitetsledelse i bibliotekerne
38 1993 Grundlaget for Danmarks Biblioteksskoles uddannelser
39 1993 Organisationsændringer i nordiske folkebiblioteker
40 1993 Folkebibliotek og biblioteksforskning i dansk-norsk belysning
41 1994  
42 1994 Faglitteratur
43 1994  
44 1995  
45 1995 Informationssøgning
46 1996  
47 1996 Festskrift til Henning Gimbel
48 1997 Forskningsevaluering
49 1997  
50 1997 Indeksering
51/52 1997  
53 1998 Informationssøgning og formidling. Aktuelle billeder af bibliotekernes og bibliotekarens rolle
54/55 1999  
56 1999 Biblioteker i Rusland - historisk arv og nutidens udfordringer
57 1999 Bibliotekernes formidling af Internet-ressourcer
58 2000 Referenceservices på Internet
59 2000 Børn og folkebiblioteker: Aktuelle værdier og udfordringer i kreativitetssamfundet
60 2001 Informationskompetence
61 2001 Litteraturformidling. Den digitale litteratur
62 2001 Biblioteksskolens Ph.D.-studier
63 2002 Evaluering
64 2002 Videnstyring
65 2003 Vidensorganisation
66 2003 Vinkler på informationskompetence
67/68 2003/2004 Kulturarv
69 2004 Systemer, værktøjer og processer til viden og dokumentstyring
70 2004 Kommunikation og Diskurs

Til toppen

Biblioteksarbejdes skriftserie

Nr. År Forfatter(e): Titel: Pris
(ekskl. porto og moms)
1 1986 Gitte Larsen Telefax i Helos-Bibliotekerne kr. 5,00
6 1991 Pierre Evald Organisationsudvikling i folkebibliotekerne - en interviewundersøgelse kr. 64, 00
9 1993 Redigeret af Birgit Wanting Børn og Læsning kr. 64,00
11 1994 Pierre Evald Informationsteknologi i folkebibliotekerne - de første ti år (med diskette) kr. 160,00
12 1996 Redigeret af Birgit Wanting Børnebiblioteket kr. 64,00
13 1998 Erik Olander De ældre og folkebibliotekerne kr. 63,00
14 2004 Redigeret af Marianne Hummelshøj Nord I & D 
Knowledge and Change
Proceedings of the 12th Nordic Conference for Information and Documentation
kr. 100,00

Til toppen

Øvrige publikationer

År: Forfatter Titel: Pris 
(ekskl. porto og moms)
1993 Dorthe Berntsen og Steen Folke Larsen Læsningens former kr. 144,00
1995 Uffe Seilman Læsning i slægten kr. 120,00
1994 Søren Brier Information er sølv (kopi) kr. 80,00

Til toppen