Hvad er Biblioteksarbejde?

Tidsskriftet Biblioteksarbejde er et forum for forskning for informations- og kulturformidling, specielt den del der udfolder sig i tilknytning til bibliotekssektoren, men også andre typer af offentlig eller privat informations- og kulturformidling har tidsskriftets bevågenhed. Tidsskriftet udspringer af forskningen og undervisningen på Danmarks Biblioteksskole og indeholder derfor mange artikler om biblioteksprocesser, biblioteksfunktioner og bibliotekshistorie. Men samtidig rækker emnerne videre ind i områder af mere almen interesse: videnskabshistorie, videnskabsteori, videnssociologi, medier, litteratur, kulturpolitik og kultursociologi.