Biblioteksarbejde nr. 70

Indholdsfortegnelse


TEMA: Kommunikation og Diskurs

Hans Elbeshausen:
Kommunikation og Diskurs. Indledning 

Roy Langer:
Fra kulturformidling til kulturmødesteder. Social interaktion med kommunikationsnetværk

Mikkel Christoffersen:
Innovationsdiffusion

Trine Schreiber:
Diskursanalyse som metode til identificering af kollektive informationsbehov

Anna Skov Fougt:
Politisk italesættelse af danske folkebiblioteker

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, december 2004

ISBN 87-88524-79-5
ISSN 0106-2514

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole.
Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.Abonnement for 24. årgang kr. 350 inkl. moms.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktører af dette nummer:
Hans Elbeshausen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Layout:
Bruno Kjær