Biblioteksarbejde nr. 69

Indholdsfortegnelse


TEMA: Systemer, værktøjer og processer til viden- og dokumentstyring
 

Forord

Vibeke Højmark Larsen:
Hvad har organisationskultur og ESDH med hinanden at gøre?

Heidi Friis Thomsen:
Informationssøgeadfærdens betydning og workshop-metodens
anvendelighed ved design af metadatasystemer

Jette Hyldegård:
Det personlige informationssystem

Line Hoffgaard & Christina Nygaard Svendsen:
Virksomhedstaksonomien: et værktøjfor praksisfællesskabet

Mette Enemærke:
Online informationskvarterer.Nyhedsgrupper som informationssystemer og sociale fællesskaber

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, september 2004

ISBN 87-88524-77-9
ISSN 0106-2514

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole
Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med
tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan

Redaktion
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Marianne Lykke Nielsen og Jette Hyldegård

Layout
Bruno Kjær