Biblioteksarbejde nr. 67/68

Indholdsfortegnelse


TEMA: Kulturarv
 

Forord

Niels D. Lund:
Kulturarv – et begreb mellem politik og information

Anders Ørom:
Biblioteker og kunstmuseer som kulturarvsinstitutioner

Claus Secher:
Litterær kvalitet, den litterære institution og den litterære kanon

Rune Eriksson:
Udenlandske skønlitterære klassikere på dansk 1967-99
Træk af en udgivelseshistorie

Ruth Hedegaard og Asbjørn Hellum:
Formidling af den lokale kulturarv på nettet

Nan Dahlkild:
Biblioteksbygninger som kulturarv

Patrick Kragelund:
Bibliotekshistorie og kulturarv
Formidling af et 250 års jubilæum

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, marts 2004

ISBN 87-88524-75-2
ISSN 0106-2514

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole
Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med
tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan

Redaktion
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Nan Dahlkild og Niels D. Lund

Layout
Bruno Kjær