Biblioteksarbejde nr. 66

Indholdsfortegnelse


TEMA: Børn og Folkebiblioteker: Aktuelle værdier og udfordringer i kreativitetssamfundet

 

TEMA: Vinkler på informationskompetence

Forord

Claus Bjerg:
Informationskompetencer og informationskompetenceudvikling

Christer Eld:
Meningen med Informationskompetens

Kristine Gazel:
En diskursteoretisk analyse af artikulationen af læringsrelaterede begreber i relation til informationssøgning

Jack Andersen:
Information literacy: Hvad skal man vide for at søge efter information?

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, oktober 2003
ISBN 87-88524-74-4
ISSN 0106-2514
© Forfatterne

Redaktion
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring

Redaktør af dette nummer:
Annette Skov

Layout
Bruno Kjær

Billedkunst
Bruno Kjær -
»Skyggernes bibliotek«

Foto
:
Orla Nielsen