Biblioteksarbejde nr. 53

Indholdsfortegnelse

TEMA: Informationssøgning og formidling. Aktuelle billeder af bibliotekernes og bibliotekarens rolle

Forord

Lars Bornæs:
Nye tider nye roller

Inger Heyerdahl Jensen:
Internettet i referencearbejdet - et øjebliksbillede

Gitte Barlach:
Arbejdet med formidling af Internet-ressourcer i et folkebibliotek

Søren Brunbech:
Biblioteksbetjening af uddannelsessøgende

Marianne Hummelshøj:
Folkebiblioteket som formidler af samfundsinformation

Birgit Wanting:
Informations- og referencearbejdet i børnebiblioteket

Karen Grundvad Kvist:
Aalborg Universitetsbibliotek som virtuelt bibliotek

Pernille Petersen:
Livet i et firmabibliotek anno 1997

Conni Skrubbeltrang:
Informationsformidling i et lægevidenskabeligt fagbibliotek

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, december 1998
ISBN 87-88524-58-2  
© Forfatterne

Redaktion:
Marianne Hummelshøj
Bo Gerner Nielsen

Ansvarshavende:
Marianne Hummelshøj

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Poul Anker Bech