Biblioteksarbejde nr. 51/52

Indholdsfortegnelse

Forord

Anders Ørom:
Genrer indenfor fagmedier

Søren Brier:
CD-ROM som populærvidenskabeligt multimedie

Kirsten Steen Nielsen:
Den elektroniske Læsesal

Tina Hansen, Trine Ørnstrup Larsen og Martin Dyrbye:
Metamodel til vurdering af materialevalgskilder inden for humanistisk faglitteratur

Søren Brier:
Fikta: En ny type populærvidenskabsfiktion

Susanne Ørnager:
Billedarkiver i dagbladsredaktioner - En servicevirksomhed

Tankens klarhed bag lysets bibliotek
Anmeldelse af Piere Evald

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, december 1997
ISBN 87-88524-58-2  
© Forfatterne

Redaktion:
Anders Ørom
Søren Brier

Ansvarshavende:
Anders Ørom

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Per Adolfsen