Biblioteksarbejde nr. 40

Indholdsfortegnelse


TEMA: Folkebibliotek og biblioteksforskning i dansk-norsk belysning

Forord

Richard Madsen:
Med røtter i framtiden

Geir Vestheim:
Folkebiblioteket - ein kulturinstitusjon i skjæringspunktet mellom formålsrasjonalitet og humanisme

Niels Windfeld Lund:
Folkebiblioteket mellem kundskaber og hverdagsliv

Det kognitive perspektiv
Anmeldelse af Berit Gjørtz

Å forstå informasjon
Anmeldelse af Svenhild Aabø

Virkelighed og virkelighedsbilleder i norsk biblioteksforskning
Anmeldelse af Anders Ørom

Biblioteket mellem fortid og fremtid
Anmeldelse af Leif Emerek

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, september 1993
ISBN 87-88524-38-8  
© Forfatterne

Redaktion:
Niels Windfeld Lund

Ansvarshavende:
Niels Windfeld Lund

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Anette Ørom