Biblioteksarbejde nr. 39

Indholdsfortegnelse


TEMA: Organisationsændringer i nordiske folkebiblioteker

Forord

Folkebiblioteker i Norden: en organisationsstatus Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark

Ragnar Audunsson:
Forandringsprocesser i folkebibliotek - et komparativt prosjekt i et institusjonelt perspektiv

Anders Ørom:
Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering

Roland Eliasson:
Fallande hierarkier. De svenska folkbiblioteken - historia, organisation och automation

Marianne Hiort-Lorenzen:
Personaleudvikling som redskab for biblioteksudviklingSummaries

Sven Nilsson:
Om tio år: Forändringar i Malmö stadsbibliotek

Dorte Skot-Hansen:
Folkebiblioteksforsøg - grænsebrydning og organisationsudvikling

Pierre Evald:
Team-organisering og integrerede arbejdsgange - ny teknologi og nye formidlingsformer i danske folkebiblioteker

Jens Thorhauge:
Fra bureakrati til ad-hockrati - personaleudvikling og uddannelse

Helsingør-manifestet. Statements om biblioteksarbejdets organisering

Ingredienser för et nytt, bättre liv
Anmeldelse af Tuula Haavisto

Biblioteksudvikling
Anmeldelse af Karen Kvist

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, februar 1993
ISBN 87-88524-35-3  
© Forfatterne

Redaktion:
Pierre Evald

Ansvarshavende:
Pierre Evald

Omslag og layout: Bruno Kjær