Biblioteksarbejde nr. 37

Indholdsfortegnelse


TEMA:
Nytænkning eller faglig imperialisme? - Økonomi og kvalitetsledelse i bibliotekerne

Forord

Michael Kristiansson:
Økonomi - en guide

Lizzi S. Hansen:
Betaling for biblioteks- og informationsservice

Carl Gustav Johannsen:
Kvalitet i et nyt perspektiv

Information Economics
Anmeldt af Jesper Bo Jensen

Informationsordbogen
kommenteret af Birger Hjørland

Summaries

 

Kolofon 

1. udgave, december 1992
ISBN 87-88524-33-7  
© Forfatterne

Redaktion:
Carl Gustav Johannsen og
Michael Kristiansson

Ansvarshavende:
Carl Gustav Johannsen og
Michael Kristiansson

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Steffen Tast